mijn schilderjien zijn gesitueerd in de stedelijke agglomeratie met nederland als achterliggende kracht. de overdaad aan mogelijkheden, vergezichten, architectuur en sferen probeer ik samen te vatten. deze stedelijke explosie breng ik in kaart door middel van abstracte landschappen die ik een mystieke gelaagdheid geef. als ware dat alles wat zich manifesteert op aarde een blauwdruk is van boven.